Zaštita okoliša

Opća postupanja,

Ne ostavljajte stvari bez nadzora!

Odgovorno koristite priključak vode!

U slučaju nezgode, požara, onečišćenja ili bilo kojeg izvanrednog događaja, dužni ste o tome odmah izvijestiti osoblje Marine Kaštela, ostati smiren i pratiti upute osoblja Marine Kaštela.

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PRALIŠTA MARINA

Briga za okoliš i čistoću mora jedan je od naših glavnih ciljeva za razvoj zajednice kao društvene odgovornosti tvrtke. Stoga tijekom servisa brodova, otpadne vode koje nastaju uslijed pranja i čišćenja prije ispuštanja u prirodni spremnik tretiramo posebno projektiranim pročistačem.

Naš pročistač korištenjem nove tehnologije postupcima elektrokemijske obrade (EC) vode, elektrokoagulacijom, flokulacijom i dezinfekcijom sposoban je pročistiti otpadne vode sukladno pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08, NN 107/95 i NN 150/05). Odabrani pročistač VITA MAR 2011 namijenjen je za pročišćavanje otpadnih voda nastalih na pralištima brodova u marinama i brodogradilištima, opterećenih teškim metalima iz boja protiv obrastanja te drugih zaštitnih premaza koji sadrže povišene koncentracije teških metala. Kapacitet pročistača je 400 l/h što je dovoljno za kapacitete marine oko 500 vezova.

Izgled našeg pročistača:

prociscivac_2014-2

Smještaj elemenata unutar pročistača i upravljački ormar:

prociscivac_2014-4

Pročistač je smješten u blizini mjesta predviđenog za pranja brodova, te sva voda nakon korištenja prolazi kroz pročistač prije ispuštanja vode u prirodni spremnik:

prociscivac_2014-3

OKOLIŠ

MJERENJE RAZINE INTENZITETA (JAKOSTI) IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (RADIOAKTIVNOSTI) NA PODRUČJU “MARINE KAŠTELA” OD STRANE INSTITIUTA “RUĐER BOŠKOVIĆ”

Marine Kaštela d.o.o., izradila je Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat – izgradnja pomorskih i kopnenih objekata na prostoru Giričić – Kaštel Gomilica (UP/I 351-03/04-02/0058,Ur.Br. : 531-05/4-AG-04-11 od 19.listopada.2004.)

Planiranim se zahvatom trajno rješava pitanje sanacije deponija šljake iz nekadašnjeg kemijskog pogona INA-VINIL, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa stalnog praćenja stanja okoliša.

Želja nam je obavijestiti Vas da su u sklopu stalnog monitoringa koji je u skladu s gore navedenom Studijom utjecaja na okoliš, na lokaciji Marine Kaštela d.o.o., Šetalište Kralja Tomislava bb, Kaštel Gomilica, izvršena mjerenja ionizirajućeg zračenja od strane Instituta “Ruđer Bošković”.

Nakon obavljenog mjerenja 04.prosinca 2007.,Marine Kaštela d.o.o. dobila je Uvjerenje da ni na jednoj od 17 mjernih točaka na koncesijskom području Marine Kaštela nije detektirana povišena radioaktivnost, odnosno da razina ionizirajućeg zračenja (radioaktivnosti) odgovara razinama prirodnih doza zračenja na lokaciji mjerenja.

S osobitim poštovanjem,
Marine Kaštela d.o.o.
Josip Berket

Izvješće Ruđer Bošković – 15.01.2014
Uvjerenje Ruđer Bošković – 02.08.2011
Uvjerenje Ruđer Bošković – 04.12.2007
Karta/plan mjerenog područja

Studije o utjecaju na okoliš

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat – “Izgradnja pomorskih i kopnenih objekata na prostoru Giričić – Kaštel Gomilica.”, otvori PDF

The influence of fly and bottom ash deposition on the quality of Kastela Bay sediments, otvori PDF