WERNER kup 2010. (24.04. – 30.04).

30.04.2010

WERNER kup 2010 – podjela pokala i nagrada svim sudionicima kupa održanog na ruti Kaštela – Dubrovnik – Kaštela.

Ovim putem želimo iskazati zahvalu g. Mateusz Michalski, vlasniku društva Bosman Events i organizatoru WERNER kupa, koji nam je ustupio nekoliko slika!