UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PRALIŠTA MARINA

07.05.2014

Briga za okoliš i čistoću mora jedno je od naših glavnih ciljeva za razvoj zajednice kao društvene odgovornosti tvrtke. Stoga tijekom servisa brodova otpadne vode koje nastaju uslijed pranja i čišćenja prije ispuštanja u prirodni spremnik tretiramo posebno projektiranim pročistačem.

Naš pročistač korištenjem nove tehnologije postupcima elektrokemijske obrade(EC) vode, elektrokoagulacijom, flokulacijom i dezinfekcijom sposoban je pročistiti otpadne vode sukladno pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08, NN 107/95 i NN 150/05). Odabrani pročistač VITA MAR 2011 je namijenjen za pročišćavanje otpadnih voda nastalih na pralištima brodova u marinama i brodogradilištima, opterećenih teškim metalima iz boja protiv obrastanja te drugih zaštitnih premaza koji sadrže povišene koncentracije teških metala. Kapacitet pročistača je 400 l/h što je dovoljno za kapacitete marine oko 500 vezova.

Izgled našeg pročistača:

prociscivac_2014-2

Smještaj elemenata unutra pročistača i upravljački ormar:

prociscivac_2014-4

Smještaj pročistača je u blizini mjesta predviđenog za pranja brodova, te sva voda nakon korištenja prolazi kroz pročistač prije ispuštanja vode u prirodni spremnik:

prociscivac_2014-3