SMJEŠTAJ PLOVILA U HANGAR

07.11.2014

 

DužinaMjesečno u Eurima
do 5 m60,00
5 - 5,99 m
70,00
6 - 6,99 m
90,00
7 - 7,99 m
120,00
8 - 8,99 m
180,00
9 - 9,99 m
250,00
10 - 10,99 m
300,00

  • Za 6 mjeseci – popust na navedene cijene 15%
  • Za 12 mjeseci – popust na navedene cijene 20%
  • Navedene cijene su za korisnike usluga koji sami dovezu plovilo.
  • Dizanje i spuštanje, te prijevoz se posebno naplaćuje (po cijeniku)