POSEBNA PONUDA ZA SMJEŠTAJ PLOVILA NA KOPNU

15.09.2020

Zatražite ponudu za Vaše plovilo na email info@marina-kastela.hr ili na telefon + 385 21 20 40 10

Popusti nisu prenosivi i ne mogu se zbrajati. Ponuda se ne odnosi na članove PSD Giričić.