MJERENJE RAZINE INTENZITETA (JAKOSTI) IONIZIRAJUČEG ZRAČENJA (RADIOAKTIVNOSTI) NA PODRUČJU “MARINE KAŠTELA” OD STRANE INSTITIUTA “RUĐER BOŠKOVIĆ”

10.01.2008

Marine Kaštela d.o.o., izradila je Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat – izgradnja pomorskih i kopnenih objekata na prostoru Giričić – Kaštel Gomilica (UP/I 351-03/04-02/0058,Ur.Br. : 531-05/4-AG-04-11 od 19.listopada.2004.)

Planiranim se zahvatom trajno rješava pitanje sanacije deponija šljake iz nekadašnjeg kemijskog pogona INA-VINIL, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa stalnog praćenja stanja okoliša.

Želja nam je obavjestiti Vas da su u sklopu stalnog monitoringa koji je u skladu s gore navedenom Studijom utjecaja na okoliš, na lokaciji Marine Kaštela d.o.o., Šetalište Kralja Tomislava bb, Kaštel Gomilica, izvršena mjerenja ionizirajućeg zračenja od strane Instituta “Ruđer Bošković”.

Nakon obavljenog mjerenja 04.12.2007.g Marine Kaštela d.o.o. dobila je Uvjerenje da ni na jednoj od 17 mjernih točaka na koncesijskom području Marine Kaštela nije detektirana povišena radioaktivnost, odnosno da razina ionizirajućeg zračenja (radioaktivnosti) odgovara razinama prirodnih doza zračenja na lokaciji mjerenja.

Sa osobitim poštovanjem,
Marine Kaštela d.o.o.
Josip Berket

Uvjerenje
Karta/plan mjerenog područja