JEDRENJE ZA DJECU I MLADEŽ DIJABETIČARE 18.-25.9.2010.

01.09.2010

Mirno More – Flota mira je socijalno-pedagoški projekt kojem je cilj omogućiti kronično bolesnoj, socijalno ugroženoj djeci, djeci sa fizičkim i psihičkim poteškoćama kao i djeci iz drugih marginaliziranih grupa da zajednički provedu miran tjedan, jedreći na hrvatskoj obali.

Za vrijeme te zajedničke plovidbe sa stručnim vodstvom djeca će naučiti nešto o toleranciji i prihvaćanju, kao i odbaciti sve predrasude prema različitim socijalnim, vjerskim i etničkim skupinama.

Flota mira započela je kao skromna flota, a danas uključuje preko 100 brodova na kojima plovi preko 500 djece iz preko deset različitih zemalja, uz pratnju odgojitelja, skipera i medicinskog osoblja. Ove će godine 110 brodova krenuti iz različitih marina 18. rujna, a čitava flota naći će se 25. rujna u Biogradu.

Iz Hrvatske u projektu sudjeluje “Posada dijabetičara”, koja se sastoji od petnaestak djece dijabetičara te medicinskog osoblja, skipera i odgojitelja. Za vrijeme boravka na brodu, djeci je omogućeno izmijeniti iskustva, uz stručnu superviziju upoznati najnovije mogućnosti terapije, kako bi se naučili bolje nositi sa svojom bolesti u svakodnevnom životu. Uz to, kao i druge grupe, djeca se uče i zajednički raditi na brodu, koji nije hotel sa četiri zvjezdice.

Važnost ovog projekta prepoznao je i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Hrvatskoj, David Blunt, koji je prošle godine posjetio Marinu Kaštela kako bi saznao više o samom programu i iskazao mu podršku.