HISWA 2010, Amsterdam

24.03.2010

Nautičkom sajam HISWA Amsterdam,
u periodu od 03.-07.03.2010;
pozicija 04.218, na štandu Hrvatske gospodarske komore