Eurobath – kvaliteta mora u marini Kaštela

28.09.2021

O kvaliteti mora u marini Kaštela rezultate možete pogledati na stranici projekta Eurobath odabirom u tablici „Kaštela-Split-VK2“ – http://jadran.izor.hr/eurobath/database.html. Klikom miša na konkretnu točku, možete vidjeti sve podatke u protekloj sezoni kupanja.