Posebna ponuda za smještaj plovila na kopnu

13.05.2023

Na usluge mjesečnog i dnevnog smještaja na kopnu u razdoblju od 1.6. do 1.11.2023 odobravamo popust od 20% za plovila u privatnom vlasništvu.

Kontaktirajte nas za više informacija info@marina-kastela.hr