Izlet osnovnoškolaca

Upoznavanje djece sa radom marine, jedrenjem i veslanjem.