Stipendisti

Dodjeljivanje stipendija za školovanje i studiranje dio je programa kojim Marina Kaštela nastoji potaknuti mlade ljude u zajednici da ustraju u visokom obrazovanju.
Dio stipendista su djeca i mladi koji treniraju u sportskim klubovima Marine Kaštela, a koji su se istakli odličnim ocjenama u školi i visokim ambicijama.

Korisnici stipendija su :

 1. BILANDŽIĆ PETAR
 2. BIUK BOŽENA
 3. HRVOJE DELIĆ
 4. ŽALAC SLAVICA
 5. ŠAIN MARIO
 6. ČAVKA TONI
 7. JURIĆ VIŠNJA
 8. VIDOVIĆ MATEA
 9. ULJEVIĆ DANICA
 10. BOTIĆ BRUNA
 11. ĆURAK MATEA